Historia firmy PRO

W 2021 r. firma PRO obchodzi 30 rocznicę powstania.  Założona została w latach 1991-1992. Skupiano się wówczas głownie na pracach projektowo-wdrożeniowych, związanych z wprowadzeniem produkcją poziomnic oraz łat murarskich. Produkty te w krótkim czasie przyczyniły się do szybkiego rozwoju firmy, a „czerwona” poziomnica PRO stała się symbolem wysokiej jakości. Zarząd firmy PRO od samego początku realizował program „Jakość i rozwój”, poprzez nieustanne inwestowanie w nowe technologie, unowocześnianie produktów oraz wprowadzanie innowacyjnych narzędzi pomiarowych. Troska o uzyskanie i utrzymanie jakości wyrobów spełniających określone i przewidywane potrzeby Klientów, spowodowała konieczność przejścia od tradycyjnej „kontroli jakości” do zarządzania jakością we wszystkich komórkach organizacyjnych Firmy. Proces ten zakończono w roku 1999 wprowadzeniem Systemu Jakości wg normy PN-ISO 9002. W roku 2003 jako kontynuację stosowania Systemu Jakości wprowadzono Zintegrowany System Zarządzania – PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001.


 


W dobie rozwoju gospodarczego, niesłychanie ważne stało się dbanie o minimalizowanie niekorzystnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne. Dlatego firma PRO, jako firma świadoma konieczności zachowania środowiska naturalnego naszej planety, wprowadziła System Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001. Jej starania w tym zakresie zostały docenione w roku 2004, kiedy to Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznało Spółce Panteon Polskiej Ekologii.

Konsekwencja w stosowaniu Systemu Jakości, przyniosła firmie PRO szereg wyróżnień i nagród w konkursach Śląskiej Nagrody Jakości oraz Polskiej Nagrody Jakości.Reportaż z wręczenia wyróżnienia w III Edycji konkursu o Śląską Nagrodę Jakości (2001 r.).

 

 
Zwycięstwo w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw w IV Edycji Śląskiej Nagrody Jakości (2002 r.).Zwycięstwo w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw w IX Edycji Polskiej Nagrody Jakości (2003 r.).
 

Sposób zarządzania firmą, ciągły rozwój technologiczny, a także jakość i innowacyjność produktów firmy PRO doceniono wielokrotnie podczas różnego rodzaju konkursów, przyznając jej szereg wyróżnień oraz laurów. Jest to ważne zarówno na osób zarządzających Spółką, jak również dla jej pracowników, jako forma docenienia ich zaangażowania w rozwój firmy. Utrzymanie wysokiej jakości poziomnic i łat jest możliwe dzięki ciągłemu unowocześnianiu parku maszynowego oraz procesów kalibracji elementów pomiarowych. Firma PRO, jako pierwsza na polskim rynku wprowadziła cyfrowe stanowisko kalibracji libell, uzyskując najwyższą dokładność wskazań.


Medal Europejski 2002 rok 

 

 


 

Złoty Medal dla poziomnicy PERFEKT (PRO900) na Międzynarodowych Targach BUDMA 2003 r.


 
Wyróżnienie w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw w konkursie Prezydenta Miasta Bielska-Białej (2004 r.).
 

20-letnia historia firmy PRO to nie tylko zmiany w sposobie zarządzania i technologii produkcji, ale również w wizerunku firmy. Wprowadzano zmiany w systemie Indentyfikacji Wizualnej, dostosowując się do nowoczesnych trendów w zakresie marketingu.

W roku 2008 r. siedziba Spółki przeniosła się do nowoczesnego budynku z dużym magazynem, dzięki czemu możliwe było zwiększenie dziennej wysyłki. Zmieniono także strukturę terenowego Działu Handlowego, wprowadzając nowoczesny i wydajny system obsługi Klientów.

                         

                    
Logo obowiązujące do roku 2003          Logo obowiązujące do roku 2006        Logo obowiązujące do roku 2010

 

Logo obowiązujące do roku 2013

 

Logo obowiązujące od roku 2014

20-lecie istnienia firma PRO uczciła wprowadzeniem nowej libelli w serii poziomnic PRO600. Innowacyjny kształt samej libelli, jak również całego systemu mocującego, znacznie poprawiły komfort pracy, wprowadzając NOWĄ JAKOŚĆ PRACY.